Free clock За хубавите неща: МОЯТ ГРАД

05 януари 2009

МОЯТ ГРАД


След един малък спор, се почувствах малко в дълг спрямо моя роден град. Истината е, че няма човек, който да не обича града си. Макар и малък, Разград има много богато минало и история достойна за уважение.
На километър от Разград се намират руините на римската крепос Абритус, която е известна с това, че при битка между готи и римляни е убит римският император Деций Траян.
Върху руините на Абритус възниква ранносредновековна българска крепост, разрушена при походите на киевския княз Светослав.
Западно от Абритус през XIII-XIV век се е намирало средновековно българско селище, известно с името Хръсград (или Херазград). През 1388 год. е превзето от турците. Историята от този период е малко известна
Съвременният Разград е продължение на този град.

Няма коментари: