Free clock За хубавите неща: Моят град - продължение

06 януари 2009

Моят град - продължение
Постепенно малкото селище приема преселници от по - малките селища наоколо. Първоначално в града е имало 7 джамии, безистени, баня ( която помня!) , голям хан.
През 1764 година е построена часовниковата кула, дело на тревненски майстор. Тя е действаща и до сега.
Другият символ на града е момина чешма, много красиво изработена бронзова статуя на млада жена с амфора.
Тук е и втората по големина джамия в България, която е строена през 1661 год. Сега е паметник на културата.
Първата църква в Разград е била разрушена и осквернена през 1828 год, а през 1832 е възобновена като полувкопан храм. Едва през 1860 год. е издигната новата църква.
Пишейки за миналото, не мога да не отдам заслужена почит към просветителите.
Никола Икономов, написал книгите "земледелие" , с което става родоначалник на селскостопанската книжнина в България. Той създава през 1820 год. първото класно училище в града.
А неговата съпруга Станка Николица Спасо - Еленина е първата българска поетеса и преводачка на "Прикаски за славните жени" и "Аза человекомразеца". В тях тя разглежда равноправието на жената и нейното културно просвещение.
През 1902 год. е роден Димитър Ненов, който е познат на музиковедите. Той завършва архитектура в Германия, работи като архитект, но е изумявал съвременниците си с виртуозните изпълнения на пиано. Налага се като пианист, композира и преподава в музикалната академия.

Няма коментари: