Free clock За хубавите неща: Интересни факти за капанците

15 февруари 2009

Интересни факти за капанците


Представяйки ви статията за бита на капанците искам да ви запозная с няколко села в които населението е от тази етнографска група и където има къща-музей на капанските обичаи и облекло.Село Топчии

Китното село Топчии
Китното село Топчии
Етнографска къща в село Топчии
Етнографска къща в село Топчии

Село Топчии се намира в северозападната част на Община Разград. То е едно от селата, обитавано компактно от етнографската група капанци. Богатата информация за духовната и материалната култура на Лудогорието и в частност бита на капанското население, дава възможност на учените да направят оригинални изводи за неговия генезис, един от които е, че тази етнографска формация има директна връзка с прабългарската етническа общност, заселила трайно областта в края на VII век.

Етнографският комплекс в село Топчии е открит на 28 ноември 1981 г. Експозицията е създадена да съхрани традициите, бита и културата на капанците. В нея е показан основният поминък на местното население - земеделие и скотовъдство, а от периода на Възраждането - и развитието на занаятите варджийство, дърводелство, кожухарство, сарачество, ковачество.

Разкрити са характерните елементи на архитектурата на капанското жилище, сходно с жилищата на останалите етнографски групи, населяващи североизточна България, в т.ч. кивгирът (огнище) и килванът (зидана печка). Тук може да се видят характерните особености в капанското облекло - строго контрастиране на бяло и черно и везаните в червено детайли. Тъканите за постилане и завиване се отличават с богатство на багрите, с композиционна изисканост и чувство за мярка.

Дълбоката органическа връзка между материалната и духовната култура на капанското население проличава в празнично-обредната система и във фолклора. Богато накичената сурвачка, характерният коледарски кравай, мелодично звучната народна песен, преданията и легендите, свързани с древността са свидетелство за трайни културно-исторически традиции, които могат да се видят в интересния за посещение от туристите Етнографски комплекс в село Топчии.

4 коментара:

Jackie каза...
Този коментар бе премахнат от автора.
Jackie каза...

Винаги се радвам да прочета нещо такова - интересно!
Това, което ни свързва с миналото и традициите трябва да се съхранява!
Поздравявам те, Вера!

veracooper каза...

Така е, Тони. Всичко свързано с Разград и околностите ме интересува.

Unknown каза...

Прадядо ми Катерин Добрев е роден в с. Топчии. Преселил се е в с. Еленово. Чудя се дали мога да открия братовчеди? blaskov@abv.bg